För nybyggnad - Stambyte - Efterinstallation

90% kortare VVC

Det mest Energieffektiva och Hygieniska systemet på marknaden
SVGW-certifierad. Testad av BRE och RISE

3E vann när Bebo testade alternativ till VVC

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

På uppdrag av BeBo testades alternativ till VVC, där slutsatsen blev Nybyggnadsprojekt med högt satta energimål bör installera ett 3E Flow-system”  Där 3E var det mest energieffektiva systemet och rekommenderades till alla nybyggnationer

vatten färdas snabbt

i ett tomt rör, tex. så tar det 1 sekund att få varmt vatten på tredje våningen

 

 

vattnet spolas inte ut

vattnet pumpas tillbaka till systemet, tex. den korta vvc-slinga som behålls, varmvattenberedaren eller värmeväxlaren

eliminerar legionella

3E har konstruerat bort legionella – inget stagnerat vatten, alltid korrekt temperatur

 

 

sparar energi & vatten

3E sparar 50% av energiförbrukningen för varmvattnet

SÅ FUNGERAR DET!

FÖR INSTALLATÖRER

Snabb och Enkel installation – använd standardkopplingar och PEX-rör. Systemet är designat av rörmokare för rörmokare. Så du kommer att upptäcka att det är väldigt enkelt och går snabbt att installera. Systemet använder bara konventionella kopplingar som är välbekanta för alla installatörer och elektroniken är plug and play. Du behöver inte köpa några specialverktyg för att installera systemet. 3E flow-systemet är snabbt, enkelt och billigt att installera.

FÖR ARKITEKTER

Designa lågenergibyggnader utan att begränsas av konventionella regler som var och hur schakten ska placeras, placera kök och badrum var du vill. Med 3E påverkar tex inte antal schakt energiförbrukningen för fastigheten. Genom att integrera 3E i din design kan du vara säker på att den mest energieffektiva lösningen är på plats.

FÖR SJUKVÅRD / ÄLDREBOENDEN

3E har utvecklat ett lågenergi-vattendistributionssystem speciellt för vårdmiljön. Systemet eliminerar risken för legionella i rören och minskar energiförbrukningen med i genomsnitt 50% mot nuvarande varmvattenrecirkulationssystem, jämför man instället med ett utspolningssystem som ofta är alternativet i dessa miljöer blir besparingen ännu större. Systemet övervakar och loggar hela tiden temperaturen ända fram till kranen och kan upptäcka droppande kranar och läckande rör. Allt går att övervaka för fastighetsservice på distans.

FÖR BYGGHERRAR

Ökar kraftigt driftnettot. Spara Energi, Vatten och Underhållskostnader. 3E flow-systemet är det mest effektiva & miljövänliga tappvattensystemet på marknaden. Övervaka systemet direkt i appen, vilket ger tidig varning om droppande kranar och läckande rör. På så sätt undviker du kostsamma vattenskador. Utöver detta kan systemet erbjuda mätning ända ner till individuella tappningar och maskininlärningsdata som möjliggör systemoptimering. 3Eflow sparar pengar genom att minska kostnaderna, upprätthålla säkerheten och optimera systemen.

INTERNET OF 
THINGS

Medan det ser ut som att andra företag i branschen försöker skapa den bästa möjligt VHS-spelaren – så streamar vi.