Det finns bara fyra olika sätt att distribuera tappvatten på i fastigheter

Oftast sker en kombination av dessa.

Stagnerat vatten – skapar lång väntetid och bakterier i vattnet, du spolar helt enkelt ut de avsvalnade vattnet i rören och tar nytt från värmekällan varje gång du öppnar kranen.

Varmvattencirkulation – löser ovan problem, men är ett av det mest energislösande system som finns i världen, vvc måste stå på dygnet runt 365 dagar om året och pumpa runt hett vatten som världens minst effektiva element i byggnaden.

Decentraliserat – uppvärmning vid varje lägenhet, det man sparar på att ta bort vvc förloras på att man behöver höja temperaturen på värmerören. Med detta system är det också stagnerat vatten ut till varje tappkran.

3E – sänker energiförbrukning och ökar komforten samtidigt som legionella elimineras, en ekvation som inte går att få ihop utan att installera 3E.

”OM NÅGOT LÅTER FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT, SÅ ÄR DET OFTAST DET”

 

Det uttrycket har blivit en stor fiende, för det gäller inte 3E

I större byggnader sparas oftast en kortare vvc-slinga i källarplan där sedan 3E tar över upp på våningsplanen, 3E plockar normalt bort 85% av all vvc i större fastigheter. Det tillsammans med minimeringen av stilleståndsförlusterna gör att energiförbrukningen för varmvatten kan sänkas med 50%. I moderna fastigheter som bygger med hårda miljökrav för certifiering kan det betyda att 3E sänker hela byggnadens totala energiförbrukning med 25%.

Vi kan fortsätta:

 • 50% lägre energiförbrukning för varmvatten
 • 30% lägre vattenförbrukning
 • 85% kortare VVC
 • Det mest hygieniska tappvattensystemet på marknaden
 • Det mest effektiva tappvattensystemet på marknaden
 • Individuell vattenmätning
 • Inbyggt vattenskadelarm
 • Uppkopplat via IoT

 

 • Se allt i Appen
 • Fastighetsservice på distans
 • Svalare schakt
 • Mindre schakt
 • Skapar bättre driftnetto för fastigheten
 • Lättare att nå miljöcertifieringar för fastigheterna
 • Skapar möjlighet till tunnare väggisolering
 • Skapar möjlighet till lägre energiklass på fönster
 • Förlänger livslängden på värmepumpar
 • Förlänger livslängden på alla andra system kopplade till varmvattnet
 • Skapar lägre förbrukning av komfortkyla
 • Snabbare varmt vatten till kranen
 • Sätt egna larm i appen för er verksamhet, förbrukning, temperatur etc
 • Tomma rör kan inte frysa

 

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

Vinnare!

På uppdrag av BeBo testades alternativ till VVC, där slutsatsen blev Nybyggnadsprojekt med högt satta energimål bör installera ett 3E Flow-system”  Där 3E var det mest energieffektiva systemet och rekommenderades till alla nybyggnationer.

Artikel: https://www.vvsforum.se/2022/04/har-ar-basta-alternativen-till-vvc

Länk till rapporten: https://aktea.se/nyheter/energieffektiva-tappvarmvattensystem-flerbostadshus/

 

 

Testat av BRE

3E’s system är testat av BRE (Building Research Establishment) i Storbritannien. 3E testades då mot olika typer av ovan nämnda system. 3E visade sig vara det klart mest energieffektiva systemet och reducerade i genomsnitt energiförbrukningen med 50%.

BRE har grundat och handhar BREEAM certifieringarna.

Testat av RISE

3E är hygientestat av RISE. Test har utförts både i kontrollerad laborationsmiljö för att simulera ett legionella-utbrott, samt långtidstest i verklig installation. I samtliga test utförda visade 3E överlägset resultat, i de test där infekterat vatten sprutats in i systemet för att simulera ett legionella-utbrott visade 3E i genomsnitt 155 gånger bättre värden än utan 3E. I långtidstesten i verklig miljö där 3E var installerat från start visade 3E ej någon uppbyggnad alls, det identiska jämförelsehuset med vatten från samma ställe men utan 3E installerat visade biofilmsuppbyggnad.